O nás

Junák – český skaut, středisko Mirka Svobody Kroměříž z. s.,  je přesný název naší jednotky.

Skauti se v Kroměříži objevili v r. 1918. Jméno Mirka Svobody středisko získalo v červnu 1945. Mirek byl našim skautským bratrem, před válkou a za války studentem gymnázia. Během války byl zapojen do ilegální činnosti, za kterou byl zatčen gestapem a odeslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde zahynul 7. března 1942. Do puntíku tak naplnil svůj skautský slib: „Slibuji na svou čest, že budu milovat vlast svou, republiku Československou a bránit ji v každé době ….“

Naše středisko sdružuje celkem 4. oddíly (1. oddíl OS, 3. koedukovaný oddíl Střelka, 7. oddíl skautů sv. Dominka Savia, 14. oddíl vlčat a světlušek sv. Františka z Assisi). Všechny tyto oddíly se scházejí v klubovnách nacházejících se na Purkyňově ulici 2773 v Kroměříži. Členská základna střediska na konci roku 2016 čítala  140 osob a z toho přibližně 75% jsou děti do 15 let.

Klubovny nejsou jediným místem činnosti našich oddílu, podstatná část programu se odehrává v přírodě, v okolích kopcích i vzdálenějších krajích, kde se, jak říkal E. T. Seton, „odehrává výchova s modrou oblohou v pozadí“. Výpravy, výlety, služba druhým či táboření prověřují samostatnost, spolupráci, houževnatost holek i kluků. Vytváří se přátelství, která jsou mnohdy trvalá a učí se skautské dovednosti. V nesnázích, které tvoří sama příroda se krystalizují a brousí povahy mladých lidí.

Středisko dále organizuje pravidelné zdravotnické kurzy a zdravotnická doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí pro zlínský kraj, ale i zájemce z širšího okolí. Kurz je akreditován u MŠMT pod č.j. 25 533/2010-25-587. Tyto akce děláme ve spolupráci s místní pobočkou Českého červeného kříže a také jako součást vzdělávací organizace zlínského kraje – Východomoravskou lesní školu.

Další aktivitou střediska je organizování pravidelných lyžařských zájezdů do Dolomitů. K ubytování využíváme arcibiskupstvím spravovaný Pastorační dům Velehrad ve Sv. Martině in Gsies 40 min. od lyžařského střediska Kronplazt nebo střediska Drei Zinnen Dolomiten (Sexten).

Jsme dětským sdružením, které prověřil čas a jsme otevřeni všem, kteří jsou ochotni naplňovat heslo světové skautské organizace: Tvoříme lepší svět.