14. oddíl sv. Františka z Assisi

Svatý František z Assisi je patronem Itálie (od r. 1939), Assisi, Filipín; Katolické akce (1939); ekologie (1980) a ochránců přírody, chudých; kupců, krejčích, tkalců, skautských vlčat, tapetářů; vzýván je proti bolestem hlavy, proti moru. Svatý František z Assisi je patronem našeho 14. oddílu.

Dějiny 14. oddílu vlčat sv. Františka z Assisi se začaly psát v březnu 1998. Tato významná událost vzniku Čtrnáctky připadá na 1. 3. 1998. U zrodu oddílu stál bratr Vít Pořízek – Pařez a Vladimír Hostička, oběma za jejich službu patří velký dík a uznání. Bratr Pařez se tedy zapsal do historie tohoto nově vznikajícího oddílu jako první vůdce.
Štafetu vedení oddílu převzal bratr Miroslav Doubrava – Akela v předvečer slavnosti svatého Václava 27. 9. 2014.
Během osmi let přešlo již několik generací vlčat do skautských oddílů. V současné době se oddíl věnuje formaci dětí předškolního věku (benjamínků), vlčat a světlušek (děti do 10 let), skautů a skautek (děti do 15 let), roverů a rangers (mládež od 16 do 21 let).
Letos (září 2022) jsme nabídli skautování dětem v Kvasicích, kde jsme díky bratru Martinu Provazníkovi oslovili 20 dětí, které se zapojily do činnosti našeho oddílu.

https://www.vlcacke-doupe.cz/