Kontakt

Junák – český skaut, středisko Mirka Svobody Kroměříž, z. s.

Purkyňova 2773/7
76701 Kroměříž
IČ: 47935812

Tel.: +420 776 586 506
Evidenční číslo 721.01

Bankovní spojení: Fio banka, a. s., číslo účtu: 2901184424, kód banky 2010

Vedoucí střediska:
Magdaléna Vázlerová – Majda
Mobil: +420 777 267 666

E-mail:  vazlerova@gmail.com

Zástupce vedoucího
Michal Plintovič
E-mail: skautkm@seznam.cz

Hospodář a správce základny
Hospodář a správce základny
Tomáš Mikula
Mobil: +420 608 054 872
E-mail: ubytovani.smskm@gmail.com

Revizní komise
Předsedkyně revizní komise: Švejdová Alžběta

Členové revizní komise: Mikula Tomáš, Provazník Martin

Vedoucí oddílů

1.skautský klub OS

2. oddíl Střelka – koedukovaný oddíl
http://www.strelkakm.wz.cz/

Michaela Svobodová – Smíšek
Mobil:+420 776 053 724

E-mail: svobodova.misha@gmail.com

4. oddíl – Roverský kmen na AG
https://www.agkm.cz/volnocasove-aktivity/studentske-spolky/skauti.html

Jan Souček
Mobil: 732 565 282

7. skautský oddíl Skauti sv. Dominka Savia
http://skauti.smskm.cz/

Miroslav Tereško – Lišák
Mobil: +420 775 660 409

E-mail: T.Mira@seznam.cz

14. oddíl vlčat a světlušek sv. Františka z Assisi – koedukovaný oddíl
http://vlcacke-doupe.cz/

Miroslav Doubrava – Akela
Mobil: +420 737 552 520

E-mail: vlcata.km@gmail.com