O skautingu

Skauting – parta a příležitost

Skauting = přátelé, kamarádi, společenství.

Skauting = příležitost rozvíjet se; žít naplno, zábavně a zajímavě; pomáhat věcem kolem sebe k rozvoji; hledat směr pro svůj život; tvořit lepší svět tím, že vezmu vlastní život do svých rukou

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky, zaujatě a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat, schopnost rozhodovat se – i brát v úvahu zájmy svého okolí. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti./p>

Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku i foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem… Na skautingu je důležité to, že nejste sám, a to, že nejste pasivní – příležitost a parta, parta a příležitost.

Sdělení pro děti:

* parta kamarádů
* příležitost dobře se bavit, nenudit se
* příležitost prožívat nevšední zážitky, příležitost se pochlubit
* příležitost uplatnit se – záleží na tobě, na tom, co si myslíš, co děláš, co chceš
* příležitost být v celosvětovém společenství
* atd.

Sdělení pro rodiče:

* parta kamarádů, společenství lidí, mezilidské vztahy
* příležitost bavit se smysluplně
* příležitost získat důležité sociální dovednosti
* příležitost získat praktické dovednosti do života
* příležitost být součástí celosvětové organizace
* atd.

Úkolem a cílem skautingu je přispět k vývoji mladých lidí tak, aby rozvíjeli své tělesné, rozumové, sociální a duchovní schopnosti – a to prostřednictvím her, soutěží, závodů, zkoušek a manuálních zručností. Snažíme se, aby si naši svěřenci uvědomili sebe sama, aby zjistili, co se jim daří, co umí a co jim naopak moc nejde. Aby si uvědomili, že každý člověk je osobnost a je jedinečný.

Skauting je jedním z mnoha faktorů, které přispívají k rozvoji mladých lidí. Nechce nahrazovat rodinu, školu a jiné instituce, jen doplnit výchovný účinek těchto organizací.