Skauti hrabou 2017

V pátek na státní svátek 17. listopadu 2017 pořádalo naše středisko Mirka Svobody v Kroměříži ve spolupráci s arcibiskupským zámkem a zahradami již tradiční akci Skauti hrabou (spadané listí). Od roku 2015 se holky a kluci, vyzbrojeni hráběmi,  pravidelně vydávají pomoci s udržováním nádherných, do podzimních barev oděných zahrad našeho města. Letos se nás sešlo u pavilonu opic více jak 70, počítaje v to i obětavé rodiče. Byli jsme rozděleni do skupin, jedna hrabala listí  u Dlouhého rybníka, jiná u obřích platanů, další skupina zase pomáhala nakládat listí na korby vozidel, které ho odvážely. Na konci ocenil naši práci vedoucí Podzámecké zahrady Ignác Navrátil a dostali jsme pozvání na příští rok.

Tomáš Tesař

Psali o nás, STRANA ČTENÁŘŮ TÝDENÍKU KROMĚŘÍŽSKA